hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

OMU UZEM Yüksek Lisans Programları

OMU UZEM Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Programları

Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dünya hızla değişiyor, insan ve teknoloji de… Bilgi toplumuna ayak uydurmak gerçekten büyük bir çabayı gerektiriyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu “yetişmiş inşan” arayışı ve krizi eğitime vurgu yapmakla beraber, eğitimin denetimini de mecbur kılıyor. Bu doğrultuda eğitim sektörü ve camiasında kalifiye yöneticiye ve denetçiye ihtiyaç doğuyor.

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık kurumlarının denetim mekanizmasının geliştirilmesi, özel sektör veya devlet eliyle verilen sağlık hizmetlerinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için bu alanda yetkin personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Kurumları Yönetimi dahilinde verilen dersleri alarak, devlet veya özel sektörde sağlık alanında hizmet veren kurumlara yönetici olabilirsiniz.

Taşınmaz Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kamulaştırma, satış, konut finansmanı, özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları, kamu ve özel üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde birbirinden bağımsız şekilde ele alınmaktadır. Bu sektörlere artan talep ihtiyacı da göz önüne alınırsa bu alanda yetişmiş insan gücüne de ihtiyaç vardır. Taşınmaz geliştirme alanında bazı standartların oturtulması ve yetişmiş insan ihtiyacını göz önünde alan merkezimiz bu doğrultuda Taşınmaz Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Evde Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Evde bakım hizmetleri bireylere gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerinin kendi ev ortamında sunulmasıdır. Evde bakım hizmetleri, enfeksiyon riskini azaltacağı, iyileşmeyi hızlandıracağı, stresi azaltacağı, yaşam süresini uzatacağı, yaşam kalitesini ve hasta memnuniyetini artıracağı, tekrarlı kurum gereksinimini azaltacağı, maliyet etkin olduğu, bireye bağımsızlık ve özgürlük sağlayabileceği gibi nedenlerle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan bir önemle gelişmeye başlamıştır.

Not: OMU Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ücretleri Ne Kadar Diye Merak Edenler
Yukarıda İlgili Proğramı Tıklayarak Sağ Taraftaki Bağlantılar Köşesinden Ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

0 362 457 89 36
0 362 457 58 06
irtibat@uzem.omu.edu.tr