hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.05.2024  

Bitlis Eren Üniversitesi Ön Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KAYIT DUYURUSU
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
TEBRİKLER 2013 ÖSYS sonucunda BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NE yerleşmiş
bulunmaktasınız. Kayıtlarda problem yaşamamanız ve kaydınızı rahat bir şekilde
yapabilmeniz için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelisiniz:
A) ÖN KAYIT: ÖSYS Sonucunda yerleştirildiğiniz programa 02-06 Eylül 2013 tarihleri
arasındaki belirlenen kesin kayıt günlerinden önce mutlaka ön kayıt yapmalısınız.
Ön Kayıt Nasıl Yapılır?
29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren http://obs.beu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
internet adresine tıklayarak, açılan ekranda Tc Kimlik Numaranızı, Baba Adınızı ve Doğum
Tarihinizi doğru girerek sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci bilgi formunu doldurmalısınız.
Öğrenci bilgi Formu çıktısını alarak ilgili yeri imzaladıktan sonra, kesin kayıt günlerinde
diğer belgelerle birlikte kayıt memuruna teslim etmeniz gerekir.

B) KESİN KAYIT:
Öğrenci Fen Edebiyat Fakültesine şahsen
başvuru yaparak Kesin kaydını yapacaktır.
B.1. Kesin Kayıt Yerleri ve Tarihi
* Kayıt Yeri Fotoğrafta belirtildiği üzere Fen Edebiyat Fakültesinde yapılacaktır.
* Kayıt Tarihi: 02.09.2013 – 06.09.2013 arasında gerçekleşecektir.
1-Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt
süresi içerisinde kaydolacağı yere şahsen başvurması zorunludur.
2-Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar
kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
B.2.Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi
1-Başka bir üniversitenin örgün eğitimine kayıtlı olduğu için
diplomasını/geçici mezuniyet belgesini getiremeyen öğrenciler; kayıtlı
oldukları üniversiteden üniversite yetkililerince diplomasının/geçici mezuniyet
belgesinin arkalı önlü aslı gibidir onaylanmış suretini de getirebilirler. 1.1- Ancak Lisans programında kayıtlı öğrenciler, Önlisans programına ve
Önlisans programında kayıtlı öğrenciler de yalnızca Lisans programına
kayıt yaptırabilirler.
1.2- Aynı anda iki Lisans ve aynı anda iki Önlisans programına kayıt
yapılmaz.
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtmemişse, hangi okul ve alandan
mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
f) Sağlık Kurumu Raporu ( Yalnızca; Adilcevaz Meslek Yüksekokulunun Özel
Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adaylar getireceklerdir.)
Askerlik durumları, üniversite tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet
adresinde görülebilmektedir(İlgili alanda yapılan sorgulamada “Kayıt Yapmasında
Sakınca Yoktur” diye çıktığında üniversitemize hemen kaydı yapılacaktır. Ancak
“Askerlik Şubesine Müracaatı Gerekmektedir” gibi durumlarda ise öğrenci
askerlik şubesinden üniversite kaydı için belge getirdiği takdirde kaydı
yapılacaktır.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubesine, kendi konusunda ayrıntılı
bilgi için de Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, yerleştiği
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
B.3. Kayıtla İlgili Önemli Konular
a) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak
aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu
isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında
gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri
durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların
askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı
kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi
halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları
dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. C) ÖĞRENİM ÜCRETİ
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında ÖSYS sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrenciler
Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine Öğrenim Ücretini en geç kesin kayıt gününe kadar
yatırarak alacakları banka dekontu ile birlikte kesin kayıt için 2-6 Eylül 2013 tarihlerinde
belirlenen kayıt gününde istenen diğer evraklarla birlikte Bitlis Eren Üniversitesinin kayıt
yerine şahsen başvuru yapacaklardır.


Bitlis Eren Üniversitesi Ön Kayıt İşlemleri için TIKLAYINIZ..


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI