hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük BursuSosyal İmkanlar - Beslenme Yardımı

Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda (1000 kişi) ekonomik durumu yetersiz öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler Ekim ayı içerisinde bulundukları Fakülte veya Meslek Yüksekokulların Öğrenci İşlerine, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, gelir beyanı evraklarını teslim ederek müracaatta bulunurlar. Rektörlük tarafından belirlenen Beslenme Komisyonu, ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek amacı ile birimlere giderek öğrencilerle bire bir görüşmede bulunur ve beslenme yardımına ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder. Ücretsiz öğle yemeği uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir. Ücretsiz öğle yemeği hizmetini almaya hak kazanan öğrenci düzenli bu hakkını kullanmıyor ise uygulamadan faydalanmasına son verilir ve yıl içinde tekrar faydalanamaz.

Barınma

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan YURT-KUR’a bağlı öğrenci yurtlarında barınma ihtiyaçlarını gidermektedir.
Alternatif Barınma Hizmetleri olarak, Üniversitemiz kampus içerisindeki yurtların yeterli kapasitesi olmadığı zamanlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesi tarafından ilimiz içerisinde bulunan Özel Yurtlar öğrencilerin kalabilecekleri mekan olarak tespit edilir ve denetlenir. Denetimden iyi not alan Özel Yurtlar Üniversitemiz Tanıtım Broşürü ile birlikte yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin Üniversitemizi, İlimizi tanımaları ve barınma problemlerini çözmeleri bakımından tanıtım broşürleri hazırlanmıştır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yurtlar konusunda bilgilendirmek için tanıtım stantları kurulmaktadır. Bu stantlarda öğrenciler aileleri ile birlikte kalmak istedikleri barınma yerlerini seçebilirler. Ayrıca üniversitemizde yapılan hizmetlerin anlatıldığı öğrenci destekli stantlarda kurulmaktadır.

Burs Hizmetleri

Üniversitemiz, ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için Kredi Yurtlar Kurumu ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla karşılıksız olarak burs sistemi oluşturmuştur.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Bursu (Üniversitelere ayrılan)
Kredi ve Yurtlar Kurumundan gelen burs bilgilerine göre (sayılar) kontenjanlar birimler bazında dağıtılır. Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası öğrenciler burslara müracaat için birimlerine başvuruda bulunurlar. Birimlerde oluşturulan Burs Komisyonu yardıma ihtiyacı olan ve başarılı öğrencileri tespit ederek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şubesinde belirli aşamalardan geçirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne kesin burs alacak olan öğrencilerin isimleri gönderilir. Daha sonra Ocak ayı içerisinde burs kazanan öğrencilerin paraları Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

TEV Bursu

Türk Eğitim Vakfı eğitim– öğretim yılı başında Üniversitemize ayırmış olduğu kontenjan sayılarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Başkanlığımız kontenjan dağılımını yaparak ilgili birimlere gönderir. İlgili birimler bir komisyon oluşturarak başarılı öğrencileri tespit ederler.Tespit edilen öğrenciler gerekli belgeleri ( tev. Burs formu, webden alınacak, öss sonuç belgesi, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı öğrenci belgesi, ailenin mali durumunu gösteren belge.) toplayarak bölümüne teslim ederler. Bu bilgiler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bir liste halinde toplanır. Bu listeler Kasım ayı sonuna kadar Türk Eğitim Vakfı’nın Genel Merkezine ulaştırılır. Aynı şekilde bu öğrencilerimizde Ocak ayından itibaren burslarını almaya başlarlar.

Öğrenci Bursları:

Yüksek Öğretim Kurumu Bursları

www.yok.gov.tr ve http://burs.yok.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı Bursları

www.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr/burslar/burs_hukumet_2012_13.html

TÜBİTAK Bursları

http://www.tubitak.gov.tr/ ve http://www.tubitak.gov.tr/sid/59/index.htm

DAAD Bursları

http://www.daad.org/ ve http://www.daad.de/miniwebs/icistanbul/tr/11172/index.html

Fulbright Bursları

http://www.fulbright.org.tr/

Ulusal Ajans Bursları

http://www.ua.gov.tr/

Jean Monnet Bursları

http://www.jeanmonnet.org.tr/

Part-Time Çalışma

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını geçirmek, değerlendirmek ve ekonomik yetersizlik içerisinde olanlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi zamanlı çalışarak para kazanmak isteyen gönüllü öğrencilerimize çalışma olanağı sağlanmaktadır. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 730 öğrenciye iş imkanı sağlanmaktadır.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin % 1 iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları yapılmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılmaktadır. Öğrencilerimize bir saatlik çalışma karşılığı ödenerek , 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışacağı Birimler

Öğrenciler eğitim birimlerinde ders laboratuarı, eğitim ve araştırma projeleri, bilgisayar laboratuarları vb. yerlerde destek vermek amacıyla çalıştırılabilir. Bu gibi yerlerde çalışan Kısmi Zamanlı öğrenciler günde en fazla 3 saat çalıştırılabilir.NOT:2011- 2012 Egitim ve Ögretim yilinda 730 ögrenci part-time olarak çalistirilacaktir.

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

Vakfımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının nihai değerlendirmesi, belirlenmesi ve onayı, Tesyev Burs Komitesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLİ:

Burs başvuruları, her yıl TESYEV tarafından yüksek öğrenim kurumları vasıtasıyla ve TESYEV’in web sitesinden yapılan duyuruyu takiben, Ekim ayında yapılır.

Yükseköğretim bursları için müracaat, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Sadece, bünyesinde burs komisyonu bulunmayan yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin doğrudan Tesyev’e yapacakları başvurular kabul edilmektedir.

Burs başvurusu, TESYEV’in web sitesinden, bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilecek formların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve ekinde istenen belgelerle birlikte teslim edilmesi suretiyle ilan edilen ayda yapılmaktadır.

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;

1- 4 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Adli sicil kaydı
5- İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6- Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7- Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge
8- Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
9- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12- Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13- Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

İletişim;

Süleyman Demirel Üniversitesi
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kılıçarslan Kampüsü (32400) Yalvaç / ISPARTA
Tel: (246) 441 43 34 Faks: (246) 441 53 00
web: http://yalvacteknik.sdu.edu.tr
e-posta: ytbmyo@sdu.edu.tr