hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

ATAUNİ Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Hakkında BilgilerYükseköğretim öğrencilerini yetiştirmek Yüksek Öğretim Kurumlarının asli görevlerindendir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın temini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 46. maddesince şu şekilde belirtilmektedir. "Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın her bir dönem için öğrenim ücreti alınır."

Üniversitemizde eğitim görmekte olan ara sınıf öğrencileri ile ilk kez kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, “Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılına ait Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ile ikinci öğretim ücretlerinin tespitine dair karar” gereğince katkı payı veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Vakıflar, Ziraat veya Halk Bankasına yatırırlar.

• Bir yarıyıl kayıt yenilemezsem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde kaydınızı yenilemek zorundasınız. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerinin aşılmaması halinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

• Kaydımı yenilemezsem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi halinde kayıtları silinmez.

• Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçseniz bile yatırmış olduğunuz ücreti geri alamazsınız.

• Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?

Bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile katkı payı/öğrenim ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz.

• Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

• Katkı payı ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Bakanlar Kurulunca fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı`na göre ayrı ayrı katkı payı belirlenmektedir.

• Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İlgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

• Kendi isteğimle kaydım silinirse, katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

• Kaydını donduran öğrenciler katkı payı yatırır mı?

Disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdıkları ilk yıl kaydını dondurmak isteyen II.Öğretim öğrencileri kayıtlı oldukları programın öğrenim ücretini ödeyecekledir.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

• Stajlarını yapmayan/yapamayan öğrencilerin katkı payı

Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

• Birinci ve İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

%10`a giren öğrencilerin herhangi bir nedenle fazla yatırdıkları katkı payı ve öğrenim ücretleri %10 iade formu doldurularak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harçlar Şefliğine teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir.

• Öğrencilik hakkı kazanamayan Enstitü Öğrencilerinin yatırmış oldukları katkı paylarının iadesi

Öğrencilik hakkı kazanamayan enstitü/fakülte/yüksekokul öğrencileri ilgili birimlerinden öğrencilik hakkı kazanamadığını bildiren bir yazı, katkı payı dekontunun aslı ve ödeme iade formu ile müracaat etmeleri halinde bir önceki maddedeki süreler içinde ödemeleri yapılır.

• Öğrenci katkı payı alınmayacaklar

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. Hükmü gereğince kayıt sırasında yatırılan katkı payı/öğrenim ücreti belgelerini getiren öğrencilere iade edilir.

• Araştırma görevlilerinin öğrenci katkı payı

Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler katkı payı öderler.

Atatürk Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız