hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

Türkiye Burslari

Bartın Üniversitesi Rektörlük Bursu

T.C.
GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Sayı : B.20.1.KYK.0.07.00.03/010.07.01-7-2028-6940 28/6/2012
Konu: Yurt Ġçi ve Dışında Eğitim Gören Öğrencilerin
Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi almak ve Yurtta barınmak,
Ġçin Başvuruları Hk.
Kıbrıs Caddesi No:3 Kurtuluş 06604 ANKARA Ayrıntılı Bilgi Ġçin irtibat: 102-150-203
Telefon (0312) 430 17 80 (20 Hat) Faks: (0312) 430 15 66
e-posta siteyonetim@kyk.gov.tr Elektronik ağ: www.kyk.gov.tr


İLETİŞİM

Bartın Üniversitesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Tel : 0378 223 52 97

0378 223 52 98

0378 223 50 28

0378 223 50 30

Fax: 0378 223 50 28

Mail: oidb@bartin.edu.tr