hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.05.2024  

Bartın Üniversitesi Ön Kayıt

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi,

c) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge,
(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde “ 6 adet 4,5 cm x 6 cm” boyutunda fotoğraf,

d) İkinci Öğretim Öğrencilerinin Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. İlk defa kayıt
yaptıran öğrencilerimiz, öğrenim ücretlerini 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Ziraat Bankası
Şubelerine T.C. kimlik numaralarını vererek yatıracaklar. Öğrenim ücretleri bilgisi aşağıda yer
almaktadır.

e) Ön – Kayıt Formu (Kesin Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kesin kaydını yaptırmadan önce Bartın
Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemine girerek Ön-Kayıt formunu dolduracaklardır. Kesin Kayda
gelirken Ön-Kayıt formunun çıktısını getirmeyi unutmayınız.)

Bartın Üniversitesi > İletişim
Rektörlük

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

Telefon: +90 378 223 50 00

Faks: +90 378 223 50 21

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Öğrenci İşleri için Tıklayınız


f) 1991 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan FormuKAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının
getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.

f) Muafiyet Sınavı, Derslerin Başlangıç tarihi, Sınav Tarihleri vb. bilgiler için Akademik Takvimi
tıklayınız.İLK DEFA KAYIT YAPTIRAN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEYECEĞİ I.DÖNEM KATKI PAYI MİKTARLARI

AKADEMİK BİRİM KATKI PAYI MİKTARI
(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
ORMAN FAKÜLTESİ -
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 577,50 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 764,50 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ -
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 513,50 TL
FEN FAKÜLTESİ 640,50 TL
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 577,50 TL
MESLEK YÜKSEKOKULU 385,00 TL
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 385,00 TL

NOT: 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinin 1.
Fıkrası gereğince birinci öğretim öğrencileri öğrenci katkı payı yatırmayacaktır. Öğrenim ücretleri 2012-2013 öğretim yılına ait olup,
Bakanlar Kurulunun 2013-2014 öğretim yılı için belirleyeceği öğrenim ücretlerine göre değişecektir. Değişiklik halinde fark, ayrıca
tahsil edilecektir.AKADEMİK BİRİM KATKI PAYI MİKTARI
(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
ORMAN FAKÜLTESİ -
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 577,50 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 764,50 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ -
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 513,50 TL
FEN FAKÜLTESİ 640,50 TL
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 577,50 TL
MESLEK YÜKSEKOKULU 385,00 TL
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 385,00 TL
Önemli Not:
1-İlk defa kayıt yaptıran ikinci öğretim öğrencilerimiz, katkı miktarlarını 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerine T.C.
kimlik numaralarını vererek yatıracaklar. Katkı miktarını yatırırken banka görevlisine sadece T.C. kimlik numaranızı söyleminiz yeterlidir,
parayı hangi hesaba yatıracağınızın bilgisi banka tarafından bilinmektedir.
2- Öğrenciler harç ödemelerini yaparken yukarıda belirtilen şekilde yapabileceklerdir. Bunların dışında yapılan havale ve diğer yatırma şekilleri
kabul edilmeyecektir.
3- Kesin kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kesin kayıt yaptırmadan önce aşağıdaki erişim adresine girerek Ön-Kayıt formunu dolduracaklardır.

Erişim Adresi: Kampüs Bilgi Sistemi


KAYIT YAPILACAK YERLER, TARİHLERİ VE TELEFON NUMARALARI

AKADEMİK BİRİM TELEFON NUMARASI KAYIT YAPILACAK YER KAYIT TARİHİ
ORMAN FAKÜLTESİ 0378 223 50 69 Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
0 (378) 223 53 73 – 72 Bartın Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Binası
02-06 Eylül 2013
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0378 223 53 58 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 378 223 52 10 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0378 223 52 07 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0.378 223 52 28 Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
FEN FAKÜLTESİ 0 378 223 52 25 Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Binası 02-06 Eylül 2013
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
0 378 223 52 54 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Binası
02-06 Eylül 2013
MESLEK YÜKSEKOKULU 0378 2279939
378 2279939 – 126
Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası (Türbe
Mevkii)
02-06 Eylül 2013
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 0 378 505 00 83 –168
0 378 505 00 81 - 168
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Binası
(Türbe Mevkii)
02-06 Eylül 2013