hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

YÖKDİL öğretim elemanı kadrolarına başvurularda geçerli olacak mı?YÖK tarafından yeni hayata geçirilen YÖKDİL sınavına başvurular başladı. Peki adaylar YÖKDİL sınavından aldıkları puanı öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sürecini başlattıklarını 26 Ocak 2017 tarihinde kamuoyuna açıkladı.

Söz konusu açıklamaya göre;

YÖKDİL sınavı sorularının hazırlanmasından Ankara Üniversitesi, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesinin sorumluluğunda olacaktır.

YÖKDİL sınavı YDS formatında olacaktır.

Sınav 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerçekleştirilecektir. Sınav ücreti 75 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav öncelikle sadece İngilizce alanında yapılacaktır. Gelecek dönemlerde ise Almanca, Fransızca, Arapça olarak genişletilecek ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.

YÖKDİL SINAVI HANGİ YERLERDE GEÇERLİ OLACAK ?

YÖK Başkanı 26 Ocak 2017 günü yaptığı açıklamada; "Bu sınava, başta yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek. Odak noktası, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar." bilgisini paylaştı.

Ancak, aşağıda sınava ilişkin kılavuzdan görselinden de görüleceği üzere, YÖKDİL'in özellikle lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar, yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen adaylar ve üniversitelerince kendilerinden dil yeterliliği isteyen öğrencilere yönelik olduğu vurgulanmıştır.YÖKDİL ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURULARDA GEÇERLİ OLACAK MI ?

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 1/b fıkrasında; "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen öğretim görevlisi (meslek yüksekokulu kadroları hariç), araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurabilmek için en az 50 yabancı dil puanına sahip olmak gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelikte; merkezi yabancı dil sınavı olarak geçtiği için Yükseköğretim Kurulu bu konu ile ilgili bir 16 Mart 2016 tarihinde Yürütme Kurulu Kararı alarak, öğretim elemanı kadrolarına başvurularda merkezi yabancı dil sınavının YDS olduğuna karar verdi.

SÖZ KONUSU KARAR YAZISI :Bu karar doğrultusunda, YÖKDİL sınavına giren adayların almış oldukları puanları öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hem YDS'nin hem de YÖKDİL sınavının merkezi yabancı dil sınavı olduğuna dair yeni bir karar veya ÖSYM tarafından eşdeğerliğinin belirlenmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.