hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlük Bursu2009 ÖSS sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000’e, DİL puanı ile ilk 1000’e girerek kesin kayıt yaptıranlara, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlemiş olduğu aylık burs miktarının; eşit ağırlıklı, sayısal ve sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000’e girerek kayıt yaptıranlara 3 katı, 1000-3000’e girerek kayıt yaptıranlara 1 katı ve dil puanı ile ilk 1000’e girerek kayıt yaptıranlara 1 katı olmak üzere 12 ay süreyle başarı bursu verilecektir. Ayrıca; maddi durumu kısıtlı öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır.

Burslar takip eden öğretim yıllarında üniversitenin belirlediği esaslara göre ödenmeye devam edecektir. Burs için başvuru kesin kayıt sırasında yapılmalıdır.

Öğrencilerin burs başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmekte, Rektörlükçe değerlendirildikten sonra burs ödemeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılmaktadır.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN KARŞILIKSIZ BURSTAN YARARLANMA ESASLARI

(25.03.2009 gün ve 9/4 sayılı Senato Kararı)

1)Öğrencinin başka bir kurumdan burs almıyor olması gerekmektedir.

2)Yeni kayıt olan öğrenci için; yerleştirildiği bölümün puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000 ‘ e, DİL puanı ile ilk 1000’e girerek kesin kayıt yaptırmış olmasına ya da sadece maddi durumunun yetersiz (muhtaç) olup olmadığına bakılacaktır.

3)İkinci ve daha üst sınıfta bulunan öğrencinin burs alabilmesi için, maddi durumunun yetersiz (muhtaç) olmasının yanında,

a)Önceki yıldan başarısız dersi bulunmaması ve genel not ortalamasının kredili sistemde en az 2.00, Tıp Fakültesi için en az 60 olması gerekmektedir,

4)Karşılıksız burs ödemesi Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılacaktır. Burs ödemesi normal öğrenim süresince devam edecek olup, öğrencinin devamsız, akademik izinli olma ve disiplin cezası alması durumunda hemen, 3. maddede belirtilen genel not ortalamasını tutturamaması halinde takip eden öğretim yılından itibaren kesilecektir.

5)Öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerinden öğretim yılı başında alacakları Başvuru Formunu doldurup kendilerine bildirilen tarihe kadar birimlerine teslim edeceklerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız