hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

Dumlupınar Üniversitesi DPÜ kayıt yenileme tarihleri

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU
KAYIT YENİLEMELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Kayıt Yenileme Tarihleri 13-14-15 Şubat 2013 (Öğrencilerimiz ders seçme işlemlerini
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden şahsen yapabilecekleri gibi
isteyen öğrencilerimiz birimlerinde danışmanları nezaretinde
de yapabilirler )
Derslerin Başlama Tarihi 18 Şubat 2013
Ders Ekleme / Silme Son Tarih 25 Şubat 2013
ÖNEMLİ NOT
-Ders ekle/sil 25 Şubat 2013 tarihinde sona erdiğinden bu tarihten sonra ekle/sil yapılmayacaktır.
-Kayıt süresi içinde kaydını yapmayan öğrenci, mazereti ile ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde okuluna
mutlaka ekle/sil günleri içerisinde ulaştırmak zorundadır. Ekle/sil gününden sonra yapılan mazeret
başvuruları işleme alınmayacaktır.

KAYIT YENİLEME AŞAMALARI
1. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girerek derslerinizi seçiniz.
(İsteyen öğrencilerimiz ders seçme işlemini birimlerinde danışmanları ile birlikte yapabilirler.)
2. Ders Kayıt Formu çıktısını mutlaka alınız.
3. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde OBS’den sorgulayabileceğiniz veya Ders Kayıt Formunda
yazılı olan harç tutarını T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden T.C. Kimlik numarası ile
ödeyiniz. Banka şubelerinde öğrencilerin ödeyecekleri harç miktarları görülmeyecek,
OBS’den sorgulayabilecekleri veya ders seçimi işleminden sonra alınacak ders kayıt
formlarında yazılı olan harç tutarları ödenecektir. (ATM, EFT ve Havale ile Ödeme
Yapılmayacaktır.)
Harç tutarını ödemek için gittiğinizde görevli memura,
“100 KODUNA ÖN LİSANS/LİSANS KATKI PAYI OLARAK ….TL” ödeyeceğinizi bildiriniz.
Not 1 : Yaptığınız ödeme tipleri dekont üzerine yazılacaktır. Doğru kodla yatırdığınızı kontrol
ediniz. Yanlışlık varsa aynı gün aynı şubeden düzelttiriniz. Doğru kodla yatırmamanız durumunda
sistem kayıt onayına izin vermeyecektir.
Not 2 : Banka görevlisinin tahsilatı yapamaması durumunda tahsilatı
“Kurum Tahsilatları/Genel Tahsilat/Kurum Tahsilatı/DPÜ Beyan Tahsilatları/100 Kodlu
Önlisans/Lisans Katkı Payı” menüsünden yapmasını tarif ediniz.
4. Öğrenci Bilgi Sitemine girerek seçtiğiniz dersleri kontrol ederek kaydınızı onaylayınız. (Ders
Kayıt Formunuzda yazılı olan harç tutarınızdan eksik ödeme yapmanız durumunda sistem
kaydınızı onaylamayacaktır. Bu nedenle eksik ödemiş olduğunuz farkı ödeyiniz) Eğer OBS’de
ve Ders Kayıt Formunuzda belirtilen harç miktarının ödemeniz gereken harç miktarından fazla
olduğunu düşünüyorsanız okulunuz öğrenci işleri ile irtibat kurunuz.
5. Kayıt yenileme işleminiz tamamlanmıştır.
6. Ders Kayıt Formu öğrenci tarafından muhafaza edilecek ve okuluna verilmeyecektir. Ders
kaydı ile ilgili ihtilaf çıkması durumunda öğrenci Ders Kayıt Formunu ibraz etmek zorundadır.
7. Ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra ekle / sil yapacak öğrencilerimiz 25 Şubat 2013
tarihine kadar ekle / sil işlemini yapabilecektir.
8. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçerek varsa harç tutarını ödeyen ve ders kaydını
onaylayan öğrenci ayrıca danışmanına kaydını onaylatmayacaktır.
9. Harç dekontu öğrenci tarafından muhafaza edilecek ve okuluna verilmeyecektir. Harç ile ilgili
ihtilaf çıkması durumunda öğrenci harç dekontunu ibraz etmek zorundadır.
10. Öğrenci Bilgi Sistemi parola sıfırlama, cep telefon numarası değişikliği, harç tutarı v.b.
konular için Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri ile irtibata geçilecektir.