Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Öğretim Üyesi Alımı

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca
Profesör (Daimi statüde) alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim
Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve
ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.
maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;
Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarasını belirten
dilekçe ve ekinde;
1- Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör /
Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),
2- Özgeçmiş,
3- İki adet vesikalık fotoğraf,
4- Yayın listesi (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın listelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak
göstereceklerdir.),
5- Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7- Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)
8- Askerlik durum belgesi,
9- Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya [her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan
ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi,
Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik
belgesi fotokopisi ve FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde
veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 6 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz
olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.] ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-
1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların
numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi:
http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent /
Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi :
http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf
BİRİMİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM
DALI
UNVANI
KADRO
DERECESİ
KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
GENEL
SOSYOLOJİ VE
METODOLOJİSİ
PROFESÖR 1 1
Genel sosyoloji ve çağdaş düşünce akımları alanında
çalışmaları olmak.
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FİZİK
ATOM VE
MOLEKÜL
FİZİĞİ
PROFESÖR 1 1
Atom topakları, uçuş zamanlı kütle spektrometresi ve konakkonuk bileşikleri üzerine çalışmaları olmak.
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FİZİK
ATOM VE
MOLEKÜL
FİZİĞİ
PROFESÖR 1 1
Hofmann tipi, Hofmann Td-tipi kompleksler ve klatratların
sentezi, spektroskopik ve termal özelliklerinin incelenmesi ile
molekül modelleme konularında çalışmaları bulunmak.
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1
Bitki fizyolojisi, foto sentez ve tohum çimlenmesi
konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
HİDROLİK PROFESÖR 1 1
El Nino - La Nina olayları ile Kuzey Atlantik Salınımı'nın
Türkiye'nin iklimsel ve hidrolojik verileri üzerindeki etkileri
hakkında araştırmalar yapmış olmak.
Yayınlandığı Resmî Gazete : 9 Şubat 2013 Cumartesi tarihli ve 28554 sayılı Resmî Gazete
Yayınlandığı gazete : 13 Şubat 2013 Çarşamba tarihli Sözcü Gazetesi
Son başvuru tarihi : 27 Şubat 2013 Çarşamba

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar