hgs  eokul   lgs   kyk  
  22.04.2024  

KTO Karatay Üniversitesi öbs girişi

KTO Karatay Üniversitesi öbs girişi için tıklayın


https://stars.karatay.edu.tr/srs/

Üniversite hakkında;


1882 yılında kurulan Konya Ticaret Odası 20 bin civarında üyesiyle Türkiye’nin en eski ve köklü odalarından birisidir. Bu köklü oda İl’de her zaman öncü konumda olmuş ve büyük açılımlar getirmiştir. Günlük hizmetleri yanında büyük eserlere de imza atılmıştır.

En iyi örneklerden birisi Konya İli’ni ulusal ve uluslar arası erişime açan Konya Ticaret Odası Fuar Alanı’dır (Aksaray Yolu’nda). Her yıl yapılan bir çok fuarcılık faaliyeti ile bölgeye ve ilkeye büyük hareket getirmektedir. Örnek olarak 2010 Mart ayında yapılan Uluslar arası Konya Tarım Fuarı’nı 170 bin kişi ziyaret etmiştir.

Konya Ticaret Odası’nın daha büyük hizmeti ise kaliteli bir üniversite kurmak olmuştur. Bu amaçla 2005 yılında çalışmalara başlanmış, bu tür bir üniversitenin mutlaka bir Vakıf tarafından kurulması gerektiği için Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı kurularak çalışmalara başlanmıştır.

Kurucu Vakıf Başkanı ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’dir. Kendisi aynı zamanda TOBB-ETU Mütevelli Heyeti’nde ve TOBB Yönetim Kurulu’nda Sayman üye olarak görev yapmaktadır.

TOBB ve TOBB-ETU Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB-ETU Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Şahin Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’ndedir. Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılarımız Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli ve İşadamı İsmail Hakkı Kolat’tır.

Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz şu isimlerden oluşmaktadır: Hüseyin Üzülmez (Başkan), Mehmet Ali Çelik (Başkan Yard.), Ali Haydar Yıldırım (Muhasip üye), Mehmet Ali Arlı (Üye), Banu Bağrıaçık (Üye), Ali Dutak (Üye), Harun Kızılay (Üye), Ömer Faruk Okka (Üye), İlker Özkan (Üye), Okay Tınkır (Üye), Ertuğrul Uslu (Üye).

Kuruluş çalışmaları Konya İli’nin sahip oluğu potansiyele tek bir üniversitenin yetmediğinden hareketle vizyoner bir bakış açısıyla yapılmış ve sağlam bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hatta Ankara, İstanbul gibi büyük iller dahil olmak üzere özellikle yakın çevre illerde anketler yapılmıştır.

Bu anketlerde öğrencilerin kaliteli eğitim veren, ticari amaç gütmeyen ve mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmenin mümkün olduğu bir vakıf üniversitesine ilgi duyabilecekleri, ebeveynlerin ise çocuklarını özellikle kendilerine yakın olan ve köklü üniversiteler gibi kaliteli eğitim-öğretim yapan üniversitelere çok sıcak baktıkları ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmalar sonucu Üniversite kuruluş raporu hazırlanmış ve yasal süreç ve zorunluluklar yerine getirilerek Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen) Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya İli’nin ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Resmi Gazete EK MADDE 113 – (Ek:23/06/2009-5913/1 madde)

Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

d) Hukuk Fakültesinden,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

(2547 sayılı Kanun’un tümü Yükseköğretim Kurulu Web Sitesi’nde yer almaktadır).

Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Bilimleri birimlerinin kurulması çalışmalarına devam edilmektedir. 2012 yılına kadar yasal zeminleri hazırlanmış olacaktır.

Adalet Sarayına çok yakın olmamız ve Hukuk Fakültemizin açılıyor olması nedeniyle Adalet Meslek Yüksek okulu kurulmasıyla ilgili çalışmalara da başlanmıştır.

KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi ve ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli ve kolay iş bulan mezunlar vermek daha sonra ulusal ve uluslar arası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.

Üniversite rektörlüğü şehir merkezinde adını aldığı Karatay Medresesi’nin karşısında bulunan tarihi bir köşkte görevini yapmaktadır. Kampusumuz ise Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Adalet Sarayı arasında yer almaktadır.

Rektörlük ve Ana Kampusumuza ilave olarak Konya Ticaret Odası Binası’nın (350 kişilik konferans salonu, diğer tüm imkanları) ve Ticaret Odası Konya Fuar Merkezi’nin tüm imkanları üniversitemizce kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında imkanlarımız ve etki alanımız bakımından çok güçlü olduğumuz ortadadır.

Bir ile yapılacak büyük hizmetlerden ikisi Konya Ticaret Odası tarafından yapılmıştır. Şimdi hedef bu üniversitenin dünya çapında bir üniversite olması için gerekenlerin yapılmasıdır. Bu kararlılık, azim ve şu ana kadar üniversitemizin kat ettiği gelişme bunun çok zor olmayacağını göstermektedir.

Üniversitemiz halen yurtdışında bulunan üstün nitelikli bilim adamlarımızın ilgi odağı haline gelmiştir. Çok fazla sayıda nitelikli iş başvurusu alınmaktadır.

Esnaf ve Sanayicimiz başta olmak üzere kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen on binlerce kişiye teşekkürü borç biliriz. Üniversitemizin bundan sonra kartopu gibi büyüyeceğinden endişemiz yoktur.Bize yatırım yapan geleceğine yatırım yapmış olacaktır.

Adını aldığımız ve Selçuklular zamanında bir vakıf yükseköğretim kurumu olarak 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’nin tarihi ve kültürel mirasını kazanma ve tarihimizle bağ kurma amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devri işlemleri tamamlandığından kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak ve dünyanın en eski üniversiteleri arasına gireceğiz.

http://www.karatay.edu.tr/