Bartın Üniversitesi Akademik Takvim

İLETİŞİM

Bartın Üniversitesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Tel : 0378 223 52 97

0378 223 52 98

0378 223 50 28

0378 223 50 30

Fax: 0378 223 50 28

Mail: oidb@bartin.edu.tr

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez/BARTIN 74100

Bartın Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ...

Üniversitemize kayıt nasıl yapılır?
Üniversitemiz akademik birimlerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri ve
yerleri ÖSYM tarafından öğrencilere gönderilmektedir. Kayıt için istenen bilgiler
www.bartin.edu.tr web sitesinden öğrenilebilir.
Ders kayıt işlemi nasıl yapılır?
Yeni kayıt yaptıran (birinci sınıf öğrencileri) öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim
planının ilgili yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler (ara sınıf öğrencileri)
her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman öğretim
elemanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısız
olduğu dersleri almak zorundadır.
Seçmeli dersin başarısızlığı nedeniyle yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu dersin yerine
bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.
Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde (ekle-sil haftası) danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersi
sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.
Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre içinde ders
kaydını yaptıramayan öğrenci, durumunu bağlı bulunduğu akademik birime yazılı dilekçe ile
bildirir. Öğrencinin başvurusu ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı
yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.
Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde önlisans için toplam 120, lisans için toplam
240, orta öğretim alan öğretmenliği için toplam 300 kredi esas alınır. Bir dönem için 30 kredi
esas alınır.

Başarısız olan veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenci, en alt dönem derslerinden başlamak
şartı ile bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı derslerin toplamı 45 krediyi
aşamaz.

Lisans öğrencisi, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış-başarmış olmak ve 3.00 veya
üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak şartıyla bir üst sınıfın derslerine kayıt olabilir,
ancak kayıt olacağı derslerin kredi toplamı 45 krediyi aşamaz.

Son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm derslerini tamamlayıp mezun
olabilecek öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 60 krediye kadar derse kayıt
olabilir.

Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde
bulunabilir. Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt
işlemi süresi içerisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı
notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Muaf olunan dersin
notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Muaf sayıldığı dersleri not yükseltmek için
yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu dersi ilk kezkez almış gibi kabul edilir. Öğrenci
muaf olduğu derslerin bulunduğu dönemde 30 krediye kadar derse kayıt olabilir.
Ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve
üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmaz.
Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı veya kayıt yapmadığı derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez.
Öğrenci yukarıdaki kurallara göre ders seçme işlemini tamamladıktan sonra ders kayıt
formlarını harç makbuzu ile birlikte danışmanlara teslim eder.
Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım nereye başvurmalıyım?
Süresi içerisinde derse yazılım/kayıt yenileme yapamayan öğrenciler mazeretlerini belirten bir
dilekçe ile birlikte bağlı bulundukları akademik birime müracaat ederler. Mazeretleri ilgili
akademik birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini
akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptırabilirler.
Harcımı yatırdım ve dersimi internetten seçtim. Kaydım yapılıp tüm işlem bitmiş midir?
Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek
danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi
gerçekleşmiş olur.
Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?
Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.
Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?
Bağlı bulunduğunuz akademik birime müracaat edebilirsiniz.
Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?
En az 4,00 üzerinden 2,00 olmalıdır.
Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamayan öğrenci ne yapmalıdır?
Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki
dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları
halinde mezun olabileceklerdir.
Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?
Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, ancak bütünleme
sınavları sonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan bu sınavda alınan not ham
başarı puanı sayılır. Öğrenci bu sınava girebilmek için bağlı bulunduğu akademik birime
dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar